Certificate digitale calificate

Alfasign furnizeaza servicii de certificare calificata, incepand cu data de 30 Noiembrie 2010, conform deciziei Ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale Nr.1860.

Un Certificat Digital Calificat reprezinta o colectie de date in forma electronica care confirma identitatea unei persoane. Titularul unui certificat digital, reprezinta o persoana care detine un dispozitiv de creare a semnaturii electronice si care actioneaza fie in nume propriu, fie ca reprezentant al unui tert.

Certificatul digital calificat poate fi utilizat la:

  • depunerea declaratiilor on-line in relatiile cu Institutiile de Stat - Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Monitorul Oficial, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), etc.
  • depunerea si semnarea electronica a documentelor solicitate de Autoritatile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
  • transmiterea raportarilor catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(CSSP).
  • semnarea si/sau criptarea mesajelor trimise prin e-mail catre Partenerii de afaceri companiei
  • autentificarea in sisteme informatice private.

AlfaTrust Certification emite șapte tipuri de baza de certificate avand arii diferite de aplicabilitate:

1. certificate simple pentru autentificare, semnare și criptare – permit semnarea emailurilor si fisierelor, sau autentificarea unui utilizator (de exemplu prin protocolul SSL);
2. certificate calificate – permit autentificarea utilizatorului, criptarea mesajelor și semnarea documentelor cu valoare juridica;
3. certificate pentru autentificarea serverelor și schimb de chei simetrice – sunt folosite de serviciile care opereaza pe baza protocoalelor SSL/TLS/WTLS;
4. certificate pentru semnarea codului – folosite de programatori pentru a proteja software-ul impotriva falsificarii;
5. certificate pentru Autoritatile de Certificare – folosirea lor nu este restrictionata la aria definita; aria de aplicabilitate poate fi data de extensia din certificate ce stabileste modul in care poate fi folosita cheia privata (vezi campul KeyUsage, Capitolul 6), sau de rolul acesteia (de exemplu, utilizator final, Autoritate de Certificare sau alta autoritate care furnizeaza servicii PKI); acest tip contine de asemenea si certificatele operationale ale Autoritatilor de Certificare;
6. certificate pentru confirmarea starii unui certificat – sunt emise pentru serverele care functioneaza conform protocolului OCSP si care furnizeaza informatii despre starea certificatelor;
7. certificate pentru Autoritati de Marcare Temporala – sunt emise serverelor care, ca raspuns la cererea unui utilizator al serviciului de time-stamping, emit marci temporale prin care asociaza unor date (documente, mesaje, semnaturi electronice etc.) un moment de timp pe baza caruia se poate determina secventialitatea in timp a datelor.